Приказ Росархива от 12.10.2006 № 59 (ред. от 10.08.2015)